اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

بازدید از گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:27

در تاریخ 7/5/94 هیات ارزیابی وزارتخانه از گروه فیزیک  پزشکی بازدید بعمل آوردند و طی جلساتی که با اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند به بررسی مشکلات آموزشی و فضای فیزیکی گروه پرداختند.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:23

در ساعت 10صبح روز دوشنبه 5/5/94 جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی کیانی دانشجوی مقطع Ph.D رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" بررسی رابطه طول فلومر و حساسیت پرتویی در رادیوتراپی" به راهنمایی دکتر محمد باقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.21 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:21

 در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 15/4/94 جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا ریاضی  دانشجوی مقطع Ph.D رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اعتبارسنجی کد جیانت 4 برای ترابر و ذره آنتی پروتون "به راهنمایی دکتر محمد باقر توکلی و دکتر محمد محمدی تشکیل شد و با نمره 19.21 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir