اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/08-11:18

 در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 29/6/94 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهری دموری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اندازه گیری دز جذبی استخوان و ارگانهای هدف (مثانه و کلیه ها) در بیماران تحت اسکن استخوان با رادیوداروی TC-MDP با استفاده از روش MIRD "به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.5 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

بازدید از گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:27

در تاریخ 7/5/94 هیات ارزیابی وزارتخانه از گروه فیزیک  پزشکی بازدید بعمل آوردند و طی جلساتی که با اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند به بررسی مشکلات آموزشی و فضای فیزیکی گروه پرداختند.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:23

در ساعت 10صبح روز دوشنبه 5/5/94 جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی کیانی دانشجوی مقطع Ph.D رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" بررسی رابطه طول فلومر و حساسیت پرتویی در رادیوتراپی" به راهنمایی دکتر محمد باقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.21 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/05/12-11:21

 در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 15/4/94 جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا ریاضی  دانشجوی مقطع Ph.D رشته فیزیک پزشکی تحت عنوان" اعتبارسنجی کد جیانت 4 برای ترابر و ذره آنتی پروتون "به راهنمایی دکتر محمد باقر توکلی و دکتر محمد محمدی تشکیل شد و با نمره 19.21 و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir