اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه شورای آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:45

جلسه شورای آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی روز دوشنبه مورخ 7/3/97 راس ساعت 11:30 در اتاق شورای گروه و با حضور اعضا هیات علمی برگزار گردید.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-7:25

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 11/2/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه قهرمانی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی افزایش بهره درمان در پرتودرمانی با پرتوهای ایکس مگاولتاژ در حضور نانوکلاستر طلای...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.75 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-6:44

جلسه شورای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی روز دوشنبه مورخ 3/2/97  راس ساعت 11:30 در اتاق شورای گروه و با حضور اعضا هیات علمی برگزار گردید.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:27

در ساعت 8:45 روز سه شنبه مورخ 10/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی کیوان مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی رفتار فوتون های مگا ولتاژ در سگمنتهای کوچک...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.15  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:24

در ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 8/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای محسن صائب مقطع ph.d تحت عنوان:"  بررسی همبستگی شاخص گاما و هیستوگرام دز حجم در تضمین کیفیت پرتو درمانی...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.97و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:20

در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 11/10/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید غزنوی مقطع کارشناسی ارشد  تحت عنوان:"  مقایسه ریسک بروز سرطان ثانویه بعد از رادیوتراپی سمینوما...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی ت تشکیل شد و با نمره 17.39 و درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:16

در ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 19/4/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایرج عابدی مقطع ph.d تحت عنوان:"  امکان سنجی استفاده از دز پینتینگ به روش کانتورینگ در سرطان پروستات..." به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-7:14

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاخره پاشایی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی فاکتورهای موثر در اندازه گیری دز و طراحی الگوریتم ..." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 18.80 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir