اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-9:36

در ساعت 11:30چهارشنبه مورخ 97/7/4 جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر جعفری دانشجوی مقطع ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "ارزیابی و مقایسه احتمال بروز پریکاردیت پنومونی و توزیع دوز در پرتودرمانی به روش..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:28

در ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 97/7/2 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید فخیمی کبیر دانشجوی مقطع دکتری فیزیک پزشکی تحت عنوان " بررسی برون تنی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن متصل شده به اسید فولیک..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.39 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-8:54

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/4/19 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه میرزاییان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی اثرات هم افزایی امواج فراصوت 1MHZ با شدتهای متفاوت..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد وبا نمره 19.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-10:01

در ساعت 8 روز چهارشنبه مورخ 97/3/5 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب مومنی مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "تخمین ریسک بروز سرطان ثانویه ناشی از پرتوگیری خاج میدان تابش در تیروئید..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد وبا نمره 19.38 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

کنگره فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:49

ضمن عرض تقدیروتشکر از حضور فعال اعضا هیات علمی, پرسنل و دانشجویان گروه در کنگره فیزیک پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ایران, موفقیت جناب آقای دکتر عابدی از اعضا این گروه را بعنوان سخنران برتر کنگره تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برای ایشان و دیگر اعضا را از خداوند منان در تمام امور خواستاریم.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:34

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 20/4/97 جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی اکبرزاده مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی میزان سمیت اثر ترکیبی اشعه ایکس و امواج فراصوت 1MHz در حضور نانو ذرات طلا...." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 18.68 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:30

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 19/4/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه میرزاییان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی اثرات هم افزایی امواج فراصوت 1NHz با شدتهای متفاوت در حضور نانوذرات طلا برروی...." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 19.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:27

در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 30/2/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا پرهیزگار مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان:" بررسی و مقایسه تکنیکهای پرتودرمانی IMRT با استفاده از پرتوهای غیر هم صفحه...." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 18.80 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir