اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:52

در ساعت  8 سه شنبه مورخ 98/11/1 جلسه دفاع از پایان نامه خانم پریزاد قدیمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی تحت عنوان " مقایسه تاثیرات روش تکراری بازسازی شونده ..." به راهنمایی دکتر علی چاپاریان تشکیل شد و با نمره 19 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:49

در ساعت 8 یکشنبه مورخ 98/101 جلسه دفاع از پایان نامه آقای آرش صفری دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "سنتز و مشخصه یابس ذرات نانو هسته..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.81 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:07

در ساعت  8 دوشنبه مورخ 98/10/30 جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد عسگرزاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی تحت عنوان "بررسی مقایسه ای تاثیرات استفاده از بازسازی ..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 19 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:04

در ساعت  8 دوشنبه مورخ 98/6/11 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا عبد منافی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "بررسی تغییرات تستهای عملکردی ریوی ..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.60 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

بازدید از گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/23-9:21

در تاریخ 20 و 98/9/19 هیات ارزیابی وزارتخانه از گروه فیزیک  پزشکی بازدید بعمل آوردند و طی جلساتی که با اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه داشتند به بررسی مشکلات آموزشی و فضای فیزیکی گروه پرداختند.

جلسه معارفه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-10:13

در روز شنبه مورخ 97/7/20 ساعت 9:30 صبح جلسه معارفه و خوشامدگویی برای دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی گروه به همراه اعضا هیات علمی گروه برگزار گردید و دانشجویان با اعضا و اهداف گروه آشنا شده و برنامه ریزیهای لازم انجام گردید.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-10:02

در ساعت  10 شنبه مورخ 97/4/29 جلسه دفاع از پایان نامه خانم معصومه رضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "بررسی اثر همسایگی ناشی از درمان سونوداینامیک بر رده سلولی ..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 19.96 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:39

در ساعت 12:30 شنبه مورخ 97/3/11 جلسه دفاع از پایان نامه آقای شهاب الدین وکیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "بررسی دز رسیده به جنین در آزمایش پزشکی هسته ای اسکن ..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.72 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار فیزیک ومهندسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir