کنگره فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ضمن عرض تقدیروتشکر از حضور فعال اعضا هیات علمی, پرسنل و دانشجویان گروه در کنگره فیزیک پزشکی دانشگاه شهید بهشتی ایران, موفقیت جناب آقای دکتر عابدی از اعضا این گروه را بعنوان سخنران برتر کنگره تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون برای ایشان و دیگر اعضا را از خداوند منان در تمام امور خواستاریم.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir