جلسه معارفه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 97/7/20 ساعت 9:30 صبح جلسه معارفه و خوشامدگویی برای دانشجویان جدیدالورود تحصیلات تکمیلی گروه به همراه اعضا هیات علمی گروه برگزار گردید و دانشجویان با اعضا و اهداف گروه آشنا شده و برنامه ریزیهای لازم انجام گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir