جلسه شورای آموزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای آموزشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی روز دوشنبه مورخ 7/3/97 راس ساعت 11:30 در اتاق شورای گروه و با حضور اعضا هیات علمی برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir