جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 23/3/96 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاخره پاشایی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی فاکتورهای موثر در اندازه گیری دز و طراحی الگوریتم ..." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 18.80 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir