جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت  8 سه شنبه مورخ 98/11/1 جلسه دفاع از پایان نامه خانم پریزاد قدیمی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی تحت عنوان " مقایسه تاثیرات روش تکراری بازسازی شونده ..." به راهنمایی دکتر علی چاپاریان تشکیل شد و با نمره 19 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir