جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 8 یکشنبه مورخ 98/101 جلسه دفاع از پایان نامه آقای آرش صفری دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "سنتز و مشخصه یابس ذرات نانو هسته..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.81 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir