جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-9:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت  8 دوشنبه مورخ 98/6/11 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهسا عبد منافی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "بررسی تغییرات تستهای عملکردی ریوی ..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.60 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir