جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 12:30 شنبه مورخ 97/3/11 جلسه دفاع از پایان نامه آقای شهاب الدین وکیلی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "بررسی دز رسیده به جنین در آزمایش پزشکی هسته ای اسکن ..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 18.72 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir