جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-11:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11 چهارشنبه مورخ 97/11/24 جلسه دفاع از پایان نامه خانم ندا برادران محسنیان دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "ارزیابی اثر ترکیبی پرتوی و نوری کونژوگه های کوانتوم..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.58 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir