جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-8:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 14:30 یکشنبه مورخ 97/12/12 جلسه دفاع از پایان نامه خانم تینوش الماسی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "سنتز نانو ذرات اکسی آهن پوشش داده شده با دندریمر پلی آمیدو آمین..." به راهنمایی دکتر کیوان جباری تشکیل شد و با نمره 19.72 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir