جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 8 صیح سه شنبه مورخ 97/11/23 جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب صالح نیا دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "طراحی و ساخت و ارزیابی کاوشگرهای تصویربرداری مولکولی رزونانس مغناطیسی..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.65 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir