جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11:45 چهارشنبه مورخ 97/7/22 جلسه دفاع از پایان نامه خانم منا فاضل قاضیانی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی فیزیک پزشکی تحت عنوان "سنتز و بررسی اثر استفاده از نانوذرات طلا کونژوگه شده با آنتی بادی..." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.66 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir