جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11:30چهارشنبه مورخ 97/7/4 جلسه دفاع از پایان نامه آقای امیر جعفری دانشجوی مقطع ارشد فیزیک پزشکی تحت عنوان "ارزیابی و مقایسه احتمال بروز پریکاردیت پنومونی و توزیع دوز در پرتودرمانی به روش..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد و با نمره 18.8 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir