جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-12:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 97/7/2 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید فخیمی کبیر دانشجوی مقطع دکتری فیزیک پزشکی تحت عنوان " بررسی برون تنی تاثیر نانو ذرات اکسید آهن متصل شده به اسید فولیک..." به راهنمایی دکتر محمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19.39 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir