جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/19-12:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/4/19 جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه میرزاییان مقطع کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی اثرات هم افزایی امواج فراصوت 1MHZ با شدتهای متفاوت..." به راهنمایی دکتر احمد شانئی تشکیل شد وبا نمره 19.62 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir