جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 11/2/97 جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه قهرمانی مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی افزایش بهره درمان در پرتودرمانی با پرتوهای ایکس مگاولتاژ در حضور نانوکلاستر طلای...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.75 و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir