جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 8:45 روز سه شنبه مورخ 10/11/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای هادی کیوان مقطع ph.d تحت عنوان:" بررسی رفتار فوتون های مگا ولتاژ در سگمنتهای کوچک...." به راهنمایی دکتر داریوش شهبازی تشکیل شد و با نمره 19.15  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir