جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 12:30 روز دوشنبه مورخ 11/10/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید غزنوی مقطع کارشناسی ارشد  تحت عنوان:"  مقایسه ریسک بروز سرطان ثانویه بعد از رادیوتراپی سمینوما...." به راهنمایی دکتر پروانه شکرانی ت تشکیل شد و با نمره 17.39 و درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir