جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 19/4/96 جلسه دفاع از پایان نامه آقای ایرج عابدی مقطع ph.d تحت عنوان:"  امکان سنجی استفاده از دز پینتینگ به روش کانتورینگ در سرطان پروستات..." به راهنمایی دکتر lمحمدباقر توکلی تشکیل شد و با نمره 19  و درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir