پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
فهیمه خادم ایمنی شناسی دکتر نفیسه اسمعیل دکتر بهناز خانی بررسی اثر تعدیل کنندگی ایمنی سلولهای اپی تلیال پرده امنیون انسان بر روی سلولهای NK خون محیطی زنان مبتلا به سقط جنین مکرر خود به خودی با علت نا شناخته 1396/11/25 تالار فرهیختگان
زینب السادات حسینی علوم تشریحی دکتر روشنک ابوترابی دکتر پروانه نیکپور- دکتر فاطمه سادات مصطفوی ارزیابی بیان ژنهای استئوپونتین و اینتگرین آلفا 4 بتا 1 در آندو متر رتهای دیابتیکبعد از درمان با متفورمین و پیو گلیتازون و انسولین 1396/11/23 تالار فرهیختگان
سمیه کریمی فیزیک پزشکی دکتر پروانه شکرانی دکتر علیرضا عمو حیدری مقایسه ریسک آسیب به سیستم شنوایی در دو تکنیک دو بعدی سنتی و سه بعدی تطبیقی در بیماران مبتلا به تومورهای مغزی 1396/11/25 تالار فرهیختگان
حمید رضا میانه ساز زیست فناوری دکتر حسین خان احمد بررسی امکان شناسایی hepatitis B surface antigen به روش enzyme linked oligonakleotide sorbent assey و مقایسه آن با روش Enzyme linked immonosorbent assay 1396/11/24 تالار 8 گوش
سپهر نوید میکروبشناسی دکتر حسن شجاعی جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایستهای بیماری زا در مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج 1396/11/24 تالار فرهیختگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir