پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
اصغر حیدریان قارچ شناسی دکتر پروین دهقان دکتر مصطفی چادگانی پور، دکتر کتایون طایری بررسی فراوانی گونه های کاندیدایی جدا شده از دهان افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری اصفهان در سال 1396 و تعیین فعالیت آنزیمهای فسفولیپاز و پروتئیناز جدایه ها 1397/12/1 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
آمنه اسکندری زیست فناوری دکتر محمدامین طباطبایی فر دکتر مهین هاشمی پور، دکتر بیژن ایرج بررسی پیوستگی ژنتیکی در ژن های HNF4A (MODY) و GCK (MODY2) در بیماران مشکوک به دیابت جوانی (MODY) درشهر اصفهان 1397/11/23 تالار فرهیختگان
فرنوش کیان پور زیست فناوری دکتر یوسف قیصری بررسی تغییر بیان mmu-miR-802-5p و اهداف ژنی آن، Pten و Agtr1a، در نمونه کلیه مدل موشی DBA نر دیابتیک نفروپاتی و مقایسه آن با موش سالم 1397/11/23 تالار هشت گوش
سیده نوشین زاهدی زیست فناوری پزشکی دکتر حسین خان احمد دکتر سید حسین حجازی، دکتر حسین فاضلی بیان و تخلیص C Reactive Protein نوترکیب انسانی درباکتری E.coli سویه BL21(DE3) و بررسی اثر تزریق پوستی این پروتئین در محل ضایعه جلدی بر روی اندازه ضایعه در موش آلوده به انگل لیشمانیا ماژور 1397/11/15 تالار فرهیختگان
مینا اسکندری انگل شناسی دکتر سید محمد ابطحی مهندس مهران بهادران – مهندس نادر احمدی بررسی فراوانی کنه های خانواده ایگزودیدهّ ناقل بابزیا و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به بابزیوزیس در منطقه میانکوه استان چهارمحال و بختیاری در سال 1396 1397/11/24 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
مائده گنجی ژنتیک دکتر پروانه نیک پور- دکتر مریم ملک دکتر مجتبی عمادی بایگی بررسی mRNA ها و RNA های غیرکد کننده درگیر در بیماری اوتیسم با رویکرد سیستم بیولوژی و مطالعه آزمایشگاهی یک lncRNA در بافت مغز مدل موشی اوتیسم (تیمار شده با والپروئیک اسید) 1397/11/16 تالار فرهیختگان
نسیم شناور فیزیولوژی دکتر شقایق حق جوی جوانمرد دکتر لاله شریعتی بررسی اثر MiR-200c بر رشد و عملکرد فیبروبلاست های توموری (از نظر اثر بر رشد و مهاجرت سلول های توموری BT20 و آنژیوژنز) 1397/11/14 تالار هشت گوش
شیما روح الهی علوم تشریحی دکتر ابراهیم اسفندیاری دکتر سید مصطفی قنادیان و دکتر فاطمه سادات مصطفوی بررسی اثر پیشگیری کننده عصاره الکلی گل سرخ محمدی بر تعداد سلول های β پانکراس و فاکتورهای خونی قند و انسولین در مدل های رت دیابتی نوع I القاء شده با استرپتوزوتوسین 1397/11/10 تالار فرهیختگان
فاطمه شریفی فیزیولوژي دکتر پرهام رئیسی، دکتر مریم ملک بررسی آسیب حاد کلیه و نقش تداخلی استروژن بر حافظه فضایی، حافظه اجتنابی و تقویت طولانی مدت در هیپوکامپ رت های ماده اوارکتومی شده 1397/10/22 تالار فرهیختگان
طیبه سبحانی فیزیک پزشکی دکتر داریوش شهبازی دکتر محبوبه رستمی، دکتر مریم زهرایی ارزیابی نانو ذرات فریت منگنزـ روی به عنوان عامل کنتراست در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی تحت شرایط برون تنی 1397/11/6 تالار فرهیختگان

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir