پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
فائزه السادات قاضی عسگر میکروبشناسی دکتر فرخنده پورسینا بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دو گونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان 1397/7/18 تالار طباطبایی
یلدا استادی میکروبشناسی دکتر جمشید فقری بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396 1397/7/18 تالار طباطبایی
امیرجعفری فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر علیرضا عموحیدری – دکتر ایرج عابدی ارزیابی و مقایسه احتمال بروز پریکاردیت، پنومونی و توزیع دوز در پرتودرمانی به روش تطبیقی سه بعدی و شدت مدوله شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان چپ 1397/6/31 تالار فرهیختگان
مهدی شعبانی سیچانی میکروبشناسی دکتر شراره مقیم دکتر بهرام نصر اصفهانی بررسی تأثیر miRNA has-7704mimic بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 در کشت سلولی 1397/6/31 سالن شورای تحصیلات تکمیلی
هاجرالسادات حسینی فیزیولوژی دکتر مریم راداحمدی دکتر پرهام رئیسی بررسی اثر ورزش منظم و کروسین بر پلاستیسیته سیناپسی ناحیه CA1 هیپوکامپ در رات های تحت استرس مزمن غیرقابل پیش بینی 1397/6/31 تالار فرهیختگان
غلامرضا فتوحی اردکانی زیست فناوری دکتر مجید خیراللهی دکتر حسین زارعی جلیانی جهش زایی هدفدار توکسین منفذساز LLO نوترکیب برای اختصاصی کردن آن علیه رده ی سلولی سرطان سینه MCF-7 با اضافه کردن پپتید هدف یاب AHNP 1397/7/4 تالار فرهیختگان
سید روح اله پورطاهری فیزیولوژی دکتر علی اصغر پورشانظری دکتر حجت اله علایی بررسی اثرات اعتیاد به مرفین بر روی وسعت ضایعه انفارکتوس میوکارد و میزان کراتین فسفوکیناز و لاکتات دهیدروژناز در موشهای صحرایی نر 1397/7/3 تالار فرهیختگان
فرشته سادات نوابی ایمنی شناسی دکتر نفیسه اسمعیل دکتر فرشته صاحب فصول – دکتر وحید شایگان نژاد بررسی اثر سیلیمارین بر روی سلولهای Th1 جدا شده از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با کنترل DMSO 1397/7/1 تالار فرهیختگان
سحر قصوری علوم تشریحی دکتر علی والیانی دکتر اصغر طاهری کفرانی کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست کامپوزیتی فیبرین/پلی کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی به روش ساندویچ 1397/7/2 تالار فرهیختگان
امیرجعفری فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر علیرضا عموحیدری – دکتر ایرج عابدی ارزیابی و مقایسه احتمال بروز پریکاردیت، پنومونی و توزیع دوز در پرتودرمانی به روش تطبیقی سه بعدی و شدت مدوله شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان چپ 1397/7/4 تالار فرهیختگان

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir