پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
لیلا صابری ژنتیک دکتر مجید خیراللهی دکتر وحید شایگان نژاد بررسی پلی مورفیسم rs760316 واقع در ژن FHIT و مطالعه ارتباط این فاکتور با پاسخ به درمان با داروی اینترفرون بتا در بیماران پاسخ دهنده و غیر پاسخ دهنده مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در جمعیت اصفهان 1398/11/20 تالار فرهیختگان
سیده سعیده ابراهیمی میکروبشناسی سرکارخانم دکتر مقیم سرکارخانم دکتر کرباسی زاده بررسی اثر توام باکتریوفاژ وآنتی¬بیوتیک بر بیوفیلم ناشی از Acinetobacter baumannii مقاوم به دارو 1398/11/19 تالار فرهیختگان
آوا قدیری زیست فناوری پزشکی دکتر محمدرضا شریفی دکتر ولی اله مهرزاد بررسی میزان LncRNA PVT1 و اثر مهار آن بر تکثیر و القای آپوپتوز در لوسمی حاد میلوبلاستیک نوع M0 انسانی 1398/11/21 تالار فرهیختگان
سید منصور شفاعت تکنولوژی گردش خون دکتر حمید بیگدلیان دکتر مهران شاهزمانی بررسی تاثیر اصلاح سطح ویتامین دی بر روی میزان مرگ و میر و عوارض بعد از عمل جراحی ترمیمی نقص دیواره بین بطنی کودکان در بیمارستان شهید چمران اصفهان 1398/11/20 بیمارستان شهید چمران سالن آموزش به بیمار
مهسا رحیمی زیست فناوری پزشکی دکتر حسین خان احمد -دکتر حمید میرمحمد صادقی بررسی اثر آنتی باکتریال کاست بیانی آنزیم محدود کننده ی Hph1 در باکتری شیگلا بوئیدی 1398/11/20 تالار فرهیختگان
آقای اکبر آرام مهر قارچ شناسی دکتر پروین دهقان دکتر مصطفی چادگانی پور بررسی ارزش تشخیصی درماتوفیتوز به روش مولکولی در مقایسه با روشهای رایج آزمایش مستقیم و کشت در ضایعات بالینی بیماران 1398/11/19 سالن شورای قارچ و انگل
فهیمه مظلومی فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر ایرج عابدی، دکتر علیرضا عموحیدری بررسی شاخص شیب دوز در بهینه سازی طراحی درمان های مختلف پرتودرمانی با شدت مدوله شده (IMRT) در بیماران مبتلا به مننژیومای غلاف عصب اپتیک چشم 1398/11/16 تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir