پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
هادی اکبرزاده فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی بررسی میزان سمیت اثر ترکیبی اشعه ایکس و امواج فرا صوت در حضور نانو ذرات طلابرر روی رده سلولی 1397/4/20 تالار فرهیختگان
مرضیه میرزاییان فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر سید حسین حجازی - دکتر محمد رضا سلامت بررسی اثرات هم افزایی امواج فرا صوت با شدتهای متفاوت در حضور نانو ذرات طلا بر روی زیست بذیری رده سلولی 1397/4/19 تالار فرهیختگان
مسعود کیخا میکروبشناسی آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی خانم دکتر شراره مقیم بررسی تنوع ژنتیکی مربوط به ژن های pncA و rpsA در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان 1397/4/31 تالار فرهیختگان
کبری مراد زاده زیست فناوری پزشکی دکتر یوسف قیصری بررسی اثر والپروئیک اسید بر بیان mRNA ژن Cxcl12 و ترمیم آسیب در نارسایی حاد کلیه ناشی از ایسکمی در موش BALB/c نر" 1397/4/16 تالار طباطبایی
رینا صدیقی ژنتیک دکتر پروانه نیک پور دکتر حسین خان احمد - دکتر مجتبی عمادی بیگی بررسی بیو انفورماتیکی و تایید آزمایشگاهی یک میکرو RNA جدید در ناحیه ژنیSNHG21 در رده های سلولی توموری و متاستازی سرطان پستان 1397/4/11 تالار طباطبایی
آزاده رحیمی ژنتیک دکتر پروانه نیک پور دکتر حسین خان احمد - دکتر مجتبی عمادی بایگی بررسی بیوانفورماتیکی و تایید آزمایشگاهی یک minRNA جدید در ناحیه ژنی CDH4 در رده سلولی توموری MCF-& و متاستازی MDA-MB-231 سرطان پستان 1397/4/10 تالار 8 گوش
ژاله اسدی فخر ژنتیک دکتر منصور صالحی دکتر ولی الله مهرزاد بررسی کارآیی خون محیطی در مقایسه با مغز استخوان در روشهای سیتوژنتیکی کاریوتایپ و FISH در تشخیص بیماران مبتلا به MDS/AML به صورت آزمایشی در بیمارستان امید اصفهان در سالهای 95 و 96 1397/4/12 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir