پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
امیرجعفری فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر علیرضا عموحیدری – دکتر ایرج عابدی ارزیابی و مقایسه احتمال بروز پریکاردیت، پنومونی و توزیع دوز در پرتودرمانی به روش تطبیقی سه بعدی و شدت مدوله شده در بیماران مبتلا به سرطان پستان چپ 1397/7/4 تالار فرهیختگان
مرضیه باقری زیست فناوری دکتر محمدرضا شریفی بررسی اثر مهار Inc RNA MIR 100 به وسیله آنتی سنس لن گپ در القای آپو پتوز و جلوگیری از سلولهای لوسمی پرو میلوسیتیک حاد انسانی 1397/6/25 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir