پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
منا فاضل قاضیانی فیزیک پزشکی دکتر داریوش شهبازی گهرویی دکتر ابوالفضل اکبر زاده, دکتر بهزاد برادران و دکتر سید مصطفی قوامی. سنتز و بررسی اثر استفاده از نانو ذرات طلا کونژوگه شده با آنتی بادی ضد CD24 در تصویر برداری مولکولی CT روی رده سلولی موشی 4T1 در شرایط درون تنی و برون تنی. 1397/7/22 سالن تحصیلات تکمیلی
حمید فخیمی کبیر فیزیک پزشکی دکتر محمدباقر توکلی، دکتر علی ضرابی دکتر علیرضا عموحیدری، دکتر سهیلا رهگذر بررسی برون‌تنی تاثیر نانوذرات اکسید آهن متصل‌شده به اسید فولیک در تقویت پرتودرمانی و هایپرترمیا رده سلول سرطانی HeLa 1397/7/2 تالار فرهیختگان
ناهید رضایی ایمنی شناسی دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی دکتر عباس رضایی، دکتر فرشید نوربخش، دکتر ابوالقاسم اسماعیلی بررسی اثر microRNA-92a در ایمونوپاتوژنز بیماری مالتیپل اسکلروزیس با استفاده از مدل حیوانی آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی 1397/7/2 تالار فرهیختگان
شهلا رستمی راد انگل شناسی دکتر حسین یوسفی دکتر عباس اسکندریان، دکتر علیرضا عندلیب، دکتر محمدرضا مفید بررسی تأثیر آنتی ژنهای کیست هیداتیک (پروتواسکولکس، مایع کیست و فراکشن 78kDa آن) و BCG بر رشد تومور سرطانی ملانوما کلورکتال و ارزیابی پاسخهای ایمنی مربوطه در مدل حیوانی 1397/7/4 سالن شورای قارچ و انگل
حمید فخیمی کبیر فیزیک پزشکی دکتر محمدباقر توکلی، دکتر علی ضرابی دکتر علیرضا عموحیدری، دکتر سهیلا رهگذر بررسی برون‌تنی تاثیر نانوذرات اکسید آهن متصل‌شده به اسید فولیک در تقویت پرتودرمانی و هایپرترمیا رده سلول سرطانی HeLa 1397/7/2 تالار فرهیختگان
سمانه محمدزاده ایمنی شناسی دکتر علیرضا عندلیب دکتر عباس رضایی، دکتر ناهید اسکندری ارزیابی عملکرد لنفوسیتهای T در پاسخ به PD1 ترشحی از سلولهای رده سرطانی MDA-MB231 ترانسفکت شده 1397/6/31 تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir