پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
محمد رسولیان پزشکی مولکولی دکتر مجید خیراللهی و دکتر سید یونس حسینی دکتر حسین خان احمد، دکتر جمال سروری و دکتر نصرالله عرفانی بررسی اثر ضد توموری سازه های بیانی MDA-7/IL-24، BR2-IL-24 و RGD-IL-24 انسانی بر روی رده های سلولی سرطان کلورکتال SW480 و سرطان سینه MCF-7 1398/12/20 تالار فرهیختگان
رامین دیباج باکتری شناسی پزشکی دکتر حسن شجاعی بررسی تنوع اکتینومایستهای مهم پزشکی جدا شده از منابع حیوانی مرتبط با انسان و محیط پیرامون آنها با استفاده از روش های فنوتیپیک و مولکولی در اصفهان 1398/11/20 تالار هشت گوش
دکتر منصور شیری پژوهشی دکتر رضا باقریان دکتر محمدرضا مرآثی- دکتر حمید صانعی عوامل مرتبط با ادراک بیماری و خستگی در بیماران پس از سکته قلبی (با استفاده از مدل معادلات ساختاری) و تاثیر مداخله بر ادراک بیماری در کنترل خستگی 1398/11/16 تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir