پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
مهدی عسگری فیزیک پزشکی دکتر پروانه شکرانی-دکتر مسعود مهرگردی دکتر حسین خان احمد سنتز و بررسی کاربرد نانو ذره هیبریدی (Fe3O4@C@CARBON DOT) عاملدارشده با آپتامر جهت تشخیص سلول های سرطانی تخمدان در مراحل اولیه از طریق تصویربرداری تشدید مغناطیسی/فلوئورسانس 1397/12/21 تالار هشت گوش
فیزیک پزشکی مهدی عسگری دکتر پروانه شکرانی-دکتر مسعود مهرگردی سنتز و بررسی کاربرد نانو ذره هیبریدی (Fe3O4@C@CARBON DOT) عاملدارشده با آپتامر جهت تشخیص سلول های سرطانی تخمدان در مراحل اولیه از طریق تصویربرداری تشدید مغناطیسی/فلوئورسانس 1397/12/21 تالار هشت گوش
زهره براتیه پزشکی مولکولی دکتر پروانه نیک پور دکتر منصور صالحی، دکتر حسین خان احمد، دکترمجتبی عمادی بایگی مطالعه بیان RNA های بلند غیرکدکننده TUG1 ، FAM83H-AS1 و PlncRNA-1 در نمونه های بافتی و رده های سلولی سرطان معده KATO III و AGS,MKN-45 و بررسی اثرات مداخله در بیان با استفاده از تکنیک RNAi 1397/12/19 تالار طباطبایی
فاطمه عزیزی فیزیولوژی دکتر پرهام رئیسی دکتر حجت اله علایی ارزیابی برهم کنش عملکردی رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید در ناحیه تگمنتوم شکمی در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک واحدی) 1397/11/24 تالار فرهیختگان
علی ترکاشوند ایمنی شناسی دکتر خدیجه مینو ادیب – دکتر سهیلا اژدری دکتر فریبرز بهرامی بیان فیوژن ساب یونیت S1 توکسین پرتوسیس-فیلامنتوس هماگلوتینین (FHA) در لاکتوکوکوس لاکتیس و بررسی ایمنی زایی آن 1397/11/27 تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir