پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
سمیرا چوپانی فیزیولوژی دکتر مهدی نعمت بخش بررسی نقش کنترلی رسپتورهای AT1 و Mas و هورمونهای زنانه در تنظیم همودینامیک کلیوی در هایپرتنشن ناشی از افزایش رنین در رت های ماده تحت اوارکتومی 1399/12/16 تالار هشت گوش
فاطمه مقصودی¬نیا فیزیک پزشکی دکتر محمدباقر توکلی دکتر مسعود آیت اللهی مهرجردی دکتر سید حسین حجازی ارزیابی نانوذره هدفمند Gd-DO3A-butrol@PFH با پوشش آلژینات در تصویربرداری دوگانه اولتراسوند/ رزونانس مغناطیسی کارسینومای سلولی کبد (Hepa1-6)در شرایط برون¬تنی و درون¬تنی 1399/12/11 تالار هشت گوش
سهیلا سلماسی علوم تشریحی دکتر بهمن رشیدی آقای دکتر محمدرضا شریفی بررسی تأثیرHMG/HCG و پروژسترون بر بیان miR-16-5P، miR-17-5P ،پروتئینVEGF و آنژیوژنز در اندومتر موش 1399/11/28 تالار هشت گوش
زهرا پزشکی فیزیولوژی دکتر مهدی نعمت بخش پاسخ عروقی کلیوی به آنژیوتانسین II در مدل پرفشاری خون 2K1C: اثر گیرنده های AT1 و Mas و جنس 1399/11/26 تالار هشت گوش
عسل کاتبی ایمنی شناسی دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی – دکتر سهیلا اژدری ساخت و ارزیابی تأثیر واکسن درمانی حاوی آنتی ژنهای محلول لیشمانیا ماژور (SLA) به همراه آگونیستهای 7/8، TLR2 به صورت نانوپارتیکل بر بیماری لیشمانیازیس در مدل موشی BALB/c 1399/11/11 تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir