پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
حسین صداقت باکتری شناسی دکتر اصغر هوایی دکتر بهرام نصر تایپینگ مولکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های staphylococcus aueus جدا شده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان 1396/12/2 تالار 8 گوش
فریده کوهیان فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر داریوش شهبازی حسین حجازی بررسی اثر محافظتیرسوراترول اثرات سوئ ناشی از پرتو روی ارگانهای مختلف موش 1396/11/30 تالار 8 گوش
شهلا سهرابی پور فیزیولوژی دکتر محمدرضا شریفی دکتر نپتون سلطانی- دکتر محمدرضا شریفی بررسی اثر منیزیوم و گابا بر متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین به روش یوگلایسمیک هیپرانسولینمیک کلامپ در رتهای دیابتی نوع دو 1396/11/23 تالار 8 گوش
سمیه تنهایی پزشکی مولکولی دکتر پروانه نیک پور - دکتر محمد حسین نصر اصفهانی دکتر کامران قائدی ساخت سازه القایی بیان کننده ژن FNDC5 بررسی توان در سطح RNA و پروتین در سطح بافتها و سلولهای مختلف و بررسی نحوه تنظیم بیان ژن از طریق Micro RNA ها . 1396/11/23 تالار فرهیختگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir