پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
مهدی اکبری فناوری تصویربرداری پزشکی دکتر محمد باقر توکلی دکتر ایرج عابدی، دکتر محمد حسین ایزدپناهی، دکتر سعید خان باباپور بررسی میزان همبستگی فاکتور Ki-67 در سلولهای سرطانی پروستات با شاخص ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری مولتی b-value دیفیوژنی ام آر آی با قدرت 5/1 تسلا 1398/11/5 تالار فرهیختگان
راضیه خوشنویسان ایمنی شناسی دکتر عباس رضایی – دکتر رویا شرکت دکتر علیرضا عندلیب، دکتر کریستف کلاین، دکتر دنیل کوتلارز بررسی توالی ژنتیکی ژن NOX1 توسط Next Generation sequencing و تأثیر واریانت موتانت در تولید واسطه¬های فعال اکسیژن و مسیر NF-KB در سلولهای PBMCs و Tcell در افراد مبتلا به IBD و مدل سلولی COS7 1398/11/6 تالار هشت گوش
روناک زارعی علوم تشریحی دکتر روشنک ابوترابی دکتر پروانه نیک پور دکتر ناهید اسکندری بررسی میزان بیان ژن و پروتئین های Vegfa، Lif و Muc1 در اندومتر رت های مدل دیابتی درمان شده با انسولین، متفورمین و پیوگلیتازون در سیکل طبیعی و سیکل القای تخمک گذاری 1398/10/22 تالار هشت گوش
نگار عبدی فناوری تصویربرداری پزشکی دکتر داریوش شهبازی دکتر سید حسین حجازی بررسی اثر نانوذرات سوپرپارامغناطیس اکسیدآهن کنژوگه شده با آنتی بادی ضد گیرنده عامل رشد اپیدرمال به عنوان عامل کنتراست MRI در تشخیص سرطان ریه در موش 1398/10/22 تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir