پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
سید مصطفی احمدیان فیزیولوژی دکتر حجت اله علایی تعیین عملکرد جمعی گیرنده های گلوتامات (NMDA) ، دوپامینی (D1, D2 Like) و گابا B در ناحیه ونترال تگمنتوم در مدل حیوانی اعتیاد به مورفین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک سلولی). 1399/4/9 تالار هشت گوش
وجیهه استادی ایمنی شناسی آقای دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دکتر رویا شرکت، Prof. Anne Puel بررسی ژنتیکی و عملکردی سلولهای Th17 در بیماران مستعد به کاندیدیازیس مکرر 1399/2/22 تالار هشت گوش
دکتر مهدیه رنجبر طب ایرانی دکتر محمد مظاهری، دکتر سلیمان افشاری پور دکتر فرشته شکیبایی تبیین بی خوابی از منظر طب ایرانی و بررسی مقایسه اثر استعمال موضعی روغن تخم کاهو(Lactuca sativa L.) با قرص کلونیدین بر اختلالات خواب اطفال 6-3 سال 1399/3/12 edc
نوشین لطفی فروشانی ایمنی شناسی دکتر نفیسه اسمعیل، دکتر محمد رستمی دکتر عباس رضایی بررسی اثرات مهار GM-CSF بر فنوتایپ و عملکرد مونوسیتهای خون محیطی انسان 1399/3/7 تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir