پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
فرزانه میرزایی انگل شناسی دکتر سیدحسین حجازی دکتر حسین خان احمد بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی 1396/1/29 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
سیدمجتبی کربلایی فیزیک پزشکی دکتر داریوش شهبازی – دکتر محمد باقر توکلی دکتر مریم مهری طراحی و توسعه الگوریتم سریع مونته کارلو جهت محاسبه دوز دریافتی ناشی از پرتوهای فوتون در درمان از راه دور و بررسی امکان موازی سازی آن در GPU 1395/12/18 تالار فرهیختگان
میلاد برادران فیزیک پزشکی دکتر پروانه شکرانی- دکتر داریوش شهبازی دکتر علی رضا عموحیدری- دکتر کری تاندراپ (Dr. Kari Tanderup) طراحی مدل رادیوبیولوژیکی احتمال آسیب مثانه با ارزیابی جابجایی های آن در طول درمان در بیماران تحت پرتودرمانی خارجی پروستات به روش بررسی عملکردي 1395/12/3 تالار هشت گوش
محمد کاظمی پزشکی مولکولی دکتر منصور صالحی دکتر مجید خیراللهی بررسی شرایط بهینه تشخیص پیش از تولد غیرتهاجمی تریزومی 21 با استفاده از DNA جنینی آزاد موجود در خون مادر 1395/11/23 تالار هشت گوش
راحله رفیعی سفید دشتی انگل شناسی پزشکی دكتر حسین یوسفی دارانی - دكتر سلطان احمد ابراهیمی Dr Ron Hokke - دكتر لامع اخلاقی - دكترعباسعلی اسکندریان بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی 1395/11/16 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- سالن شورا
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir