پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
مجید پورانتظاری علوم تشریح دکتر محمد مردانی دکتر هاشمی بنی – دکتر والیانی بررسی تاثیر آووکادو /سویا و ایکارین بر روی فرآیند کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی در داربست کامپوزیتی پلی لاکتیک کوگلایکولیک اسید /فیبرین 1396/3/31 تالار هشت گوش
فاخره پاشایی فیزیک پزشکی دکتر کیوان جباری دکتر محمد باقر توکلی- دکتر علیرضا عموحیدری- دکتر محمدرضا آی بررسی فاکتورهای موثر در اندازه گیری دز و طراحی الگوریتم بازسازی توزیع دز سه بعدی در بدن بیمار در تکنیک IMRT از طریق ثبت دز توسط آرایه دوبعدی MapCHECK2 1396/3/23 سالن فرهیختگان
نیما رستم¬پور فیزیک پزشکی دکتر کیوان جباری-دکتر محمد محمدی طراحی و ارزیابی تکنیک ردیابی تومور با استفاده از روش مبتنی بر شبکه¬های عصبی مصنوعی برای تومورهای ریه 1396/3/8 تالار هشت¬گوش
سجاد پندش فیزیک پزشکی دکتر شکرانی دکتر حق جو جوانمرد – دکتر شاکری زاده بررسی اثرات فتوترمال نانوذرات چند منظوره اكسيد آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز نزدیک بر روی مدل سرطان ملانوما، رده سلولی B16F10 در موش C57BL/6 1396/3/8 دکتر حق جو جوانمرد – دکتر شاکری زاده
عباس مریدنیا پزشکی مولکولی دکتر مجید خیراللهی دکتر محمدامین طباطبایی فر- دکتر مهرداد زینلیان – دکتر محمد میناکاری تعیین جهش در ژنهای کاندید در بیماران مبتلا به Diffuse gastric cancer. 1396/3/2 تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی
فرزانه میرزایی انگل شناسی دکتر سیدحسین حجازی دکتر حسین خان احمد بیان و تخلیص پروتئین لیستریولیزین O نوترکیب و بررسی اثرات سینرژیسم آن با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های leishmania major در شرایط برون تنی 1396/1/29 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
سیدمجتبی کربلایی فیزیک پزشکی دکتر داریوش شهبازی – دکتر محمد باقر توکلی دکتر مریم مهری طراحی و توسعه الگوریتم سریع مونته کارلو جهت محاسبه دوز دریافتی ناشی از پرتوهای فوتون در درمان از راه دور و بررسی امکان موازی سازی آن در GPU 1395/12/18 تالار فرهیختگان
میلاد برادران فیزیک پزشکی دکتر پروانه شکرانی- دکتر داریوش شهبازی دکتر علی رضا عموحیدری- دکتر کری تاندراپ (Dr. Kari Tanderup) طراحی مدل رادیوبیولوژیکی احتمال آسیب مثانه با ارزیابی جابجایی های آن در طول درمان در بیماران تحت پرتودرمانی خارجی پروستات به روش بررسی عملکردي 1395/12/3 تالار هشت گوش
محمد کاظمی پزشکی مولکولی دکتر منصور صالحی دکتر مجید خیراللهی بررسی شرایط بهینه تشخیص پیش از تولد غیرتهاجمی تریزومی 21 با استفاده از DNA جنینی آزاد موجود در خون مادر 1395/11/23 تالار هشت گوش
راحله رفیعی سفید دشتی انگل شناسی پزشکی دكتر حسین یوسفی دارانی - دكتر سلطان احمد ابراهیمی Dr Ron Hokke - دكتر لامع اخلاقی - دكترعباسعلی اسکندریان بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی 1395/11/16 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی- سالن شورا
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir