پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
نسرین سرشکی شندی ایمنی شناسی دکتر عباس رضایی دکتر علیرضا عندلیب بررسی ارتباط TLR های 2 و 4 در سطح اسپرم در القا تولید Anti-paternal cytotoxic antibody و در القاء بیان مولکولهای HLA کلاس یک و دو در سطح اسپرم و ارتباط پروبیوتیک با این فرآیند در زوجهای مبتلا به سقط مکرر خود به خودی در مقایسه با زوجهای سالم 1398/4/30 تالار طباطبایی
عباس بختیاری اناتومی دکتر روشنک ابوترابی دکتر پروانه نیک پور – دکتر ناهید اسکندری بررسی سطح فاکتور نکروز کننده ی تومور آلفا (TNF-α) در خون و بیان ژن ها و پروتئین اینتگرین آلفا3 بتا1 در اندومتر رت های نرمال و دیابتیک نوع 2 قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون در in vivo و in vitro 1398/4/16 تالار هشت گوش
بی بی فاطمه مهدوی فیزیک پزشکی دکتر پروانه شکرانی، دکتر آزاده طاهری دکتر حسین حجازی، دکتر اردشیر طالبی طراحی داروی نانوذره گادولینیم پلیمره شده با پلیمر پلی‌وینیل‌پیرولیدون حاوی داکسوروبیسین و بررسی اثرات حساس کنندگی آن در شیمی‌پرتودرمانی 1398/3/11 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
زهرا خلج پزشکی مولکولی دکتر منصور صالحی دکتر پروانه نیک پور - دکتر فریبرز مکاریان - دکتر حسین خان احمد بررسی تأثیر افزایش دوز مصرفی داروی تاموکسیفن براساس ژنوتایپینگ ژن CYP2D6 بر روی غلظت اندوکسیفن پلاسما و تغییر عوارض جانبی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان 1398/4/12 تالار هشت گوش
حسین هاشمی انگل شناسی دکتر حسین یوسفی، دکتر ژاله ورشوساز دکتر مصطفی چادگانی پور، دکتر حسین فاضلی تشخیص افتراقی عوامل واژینیت (تریکومونیازیس گاردنرلازیس، کاندیدیازیس) با روش نانودات بلات 1398/4/11 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
مرتضی صادقی تکنولوژی گردش خون دکتر حمید بیگدلیان بررسی مقایسه ای تاثیر محلول های کاردیوپلژی دل نیدو و سنت توماس دست ساز بر سطوح کمی تروپونین آی و فسفو کراتین کیناز ام بی در ترمیم نقص دیواره بین بطنی در جراحی قلب باز کودکان 1398/3/28 بیمارستان چمران
منصور پورمحسن تکنولوژی گردش خون آقایان دکتر مهران شاهزمانی و دکتر رامین بقائی بررسی میانگین سطح سرمی اثر اولترافیلتراسیون معمولی با روش جدید اولترافیلتراسیون معمولی به اضافه اولترافیلتراسیون اصلاح یافته بر مدیاتورهای التهابی اینترلوکین 6 و TNF α در اعمال جراحی مادرزادی قلب کودکان 1398/3/28 بیمارستان چمران
محمدرضا رضایی منش قارچ شناسی دکتر سید حسین حجازی دکتر منور افضل آقایی بررسی شیوع Toxocara canis و Toxocara cati در انسان، سگ، گربه، خاک و میزبان انتقالی طیور در استان خراسان رضوی سال 97-96 1398/3/28 سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی
مهدی مقدم پور باکتری شناسی دکتر جمشید فقری بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان 1398/3/21 تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir