پایان نامه ارائه شده

جلسات دفاع هفتگی دانشجویان مقطع دکترا
نام و نام خانوادگی گرایش تحصیلی استاد راهنما استاد مشاور عنوان پایان نامه تاریخ ارئه مکان ارائه Delete Link
حسین متدین ایمنی شناسی دکتر عباس رضایی- دکتر نادر تاجیک دکتر فردوس محرابیان- دکتر حسن زرنانی- دکتر عطااله قهیری بررسی اثر سلولهای اپی تلیال پرده امنیون روی لنفوسیتهای CD25 , TCD+4 زنان مبتلا به سقط جنین مکررخود به خودی با علت ناشناخته 1397/2/1 تالار فرهیختگان
علی اکبر رضایی باکتری شناسی دکتر جمشید فقری دکتر حسین فاضلی تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتو باکتربومانی مقاومت به کاباپنم ها با روش MLST از بیمارستانهای اصلی اصفهان 94 1396/12/16 تالار 8 گوش
محبوبه کوهیان پزشکی مولکولی دکتر محمد امین طباطبایی فر- دکتر مرتضی هاشم زاده دکتر منصور صالحی- مطالعه و تجزیه تحلیل پیوستگی ژنتیکی جهت شناسایی لوکوسهای عوامل نا شنوایی غیر سندرومی یا وراثت مغلوب اتوسندرومی در 20 خانواده منفی برای جهشهای GJB2 در استان اصفهان 1396/12/6 تالار فرهیختگان
حسین صداقت باکتری شناسی دکتر اصغر هوایی دکتر بهرام نصر تایپینگ مولکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های staphylococcus aueus جدا شده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان 1396/12/2 تالار 8 گوش
فریده کوهیان فیزیک پزشکی دکتر احمد شانئی دکتر داریوش شهبازی حسین حجازی بررسی اثر محافظتیرسوراترول اثرات سوئ ناشی از پرتو روی ارگانهای مختلف موش 1396/11/30 تالار 8 گوش
شهلا سهرابی پور فیزیولوژی دکتر محمدرضا شریفی دکتر نپتون سلطانی- دکتر محمدرضا شریفی بررسی اثر منیزیوم و گابا بر متابولیسم گلوکز و مقاومت به انسولین به روش یوگلایسمیک هیپرانسولینمیک کلامپ در رتهای دیابتی نوع دو 1396/11/23 تالار 8 گوش
سمیه تنهایی پزشکی مولکولی دکتر پروانه نیک پور - دکتر محمد حسین نصر اصفهانی دکتر کامران قائدی ساخت سازه القایی بیان کننده ژن FNDC5 بررسی توان در سطح RNA و پروتین در سطح بافتها و سلولهای مختلف و بررسی نحوه تنظیم بیان ژن از طریق Micro RNA ها . 1396/11/23 تالار فرهیختگان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir