اخبار گروه آسیب شناسی

راه اندازی پست جدید الکترونیک دانشگاه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:16

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی گروه می رساند از تاریخ 97/5/23 پست الکترونیک جدید دانشگاه راه اندازی و فعال گردید . لذا مقتضی است با توجه به زمان پیش بینی شده جهت انتقال ایمیلها به بستر جدید توسط کاربران محترم تا تاریخ 97/6/25 در این خصوص اقدام نمایند.در صورت نیاز به راهنمایی و آموزش با شماره تلفن 37928101 تماس حاصل نمایید.

نمرت نهایی دستیاران (ارتقا)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:14

نمرات نهایی امتحان ارتقاء دستیاران از معاونت تخصصی دانشکده پزشکی اعلام گردید . دستیاران جهت اطلاع از نمرات خود با خانم یزدانی  به شماره 37929075 و خانم جوانمرد به شماره 36691565 تماس حاصل نمایند.

بازدید هیات محترم ارزشیابی رشته آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:09

 در تاریخ 97/5/28 اعضای محترم هیات ارزشیابی متشکل از جناب آقایان دکتر محمدعلی برومند، دکتر احمد منبتی و سرکار خانم دزفولیان ضمن بازدید از بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا و سایر بیمارستان های مرتبط با دانشگاه در جریان مشکلات آموزشی دستیاران گروه آسیب شناسی قرار گرفتند.

جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-8:36

جلسه شورای پژوهشی گروه همزمان با جلسه آموزشی گروه روز چهارشنبه مورخ 97/5/10 در محل شورای گروه برگزار گردید در این جلسه مقرر گردید:   1 - لیست پروپوزالهای مصوب در سال تحصیلی 97-96 از حوزه معاونت پژوهشی دانشکده تحویل گرفته شود. 2 - به کلیه اساتید گروه اطلاع رسانی گردد در صورتیکه که موضوع پایان نامه اینترنی دارند و مایل به هدایت پایان نامه اینترنی هستند به معاون پژوهشی گروه اطلاع دهند.   3 - موضوعات پایان نامه های اینترنی به صورت مرتب و ماهانه در شوراهای پژوهشی گروه مطرح می گردد.

تعیین تاریخ تشکیل جلسات آموزشی و پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-5:25

در جلسه مورخ 97/5/10 روز شه شنبه در خصوص تعیین تاریخ شوراهای  آموزشی ، پژوهشی  گروه مقرر شد هفته آخر هر ماه با هماهنگی اعضای شورا جلسات برگزار گردد. همچنین مقرر شد صورتجلسه پس از تکمیل امضاها در سایت قرار گیرد.

جلسه شورای آموزشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-5:40

در روز شنبه مورخ 97/5/10جلسه شورای آموزشی گروه آسیب شناسی با حضور اعضای شورای آموزشی و پژوهشی گروه در محل شورای گروه برگزار گردید. بررسی و تجدید نظر در دفترچه و آیین نامه دستیاری گروه و Log book  از اهم موضوعات بررسی شده در شورای آموزشی و پژوهشی بود.

جلسه شورای آموزشی و پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-6:07

در روز شنبه مورخ 97/4/30   جلسه شورای آموزشی گروه آسیب شناسی با حضور مدیر گروه و اعضای شورای آموزشی و پژوهشی گروه در محل شورای بخش پاتولوژی الزهرا برگزار گردید. ادامه تدوین برنامه عملیاتی 98-97  ، بررسی پروپوزال هی کارورزی و بررسی نامه های رسیده ، ..... از اهم موضوعات بررسی شده در شورای آموزشی و پژوهشی بود.

برگزاری آزمون ارتقاء کلیه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-5:14

روز پنجشنبه مورخ 97/4/21 آزمون ارتقا کلیه دستیاران دانشکده پزشکی و دستیاران گروه آسیب شناسی در محل ساختمان تدبیر برگزار گردید.دستیاران گروه  آسیب شناسی می توانند تا تاریخ 97/4/26 اعتراضات خود را به معاون آموزشی گروه سرکار خانم دکتر نعمت اللهی اعلام نمایند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه آسیب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir