اخبار گروه آسیب شناسی

جلسه معارفه دستیاران جدید الورود 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/02-10:42

در تاریخ 98/7/2 جلسه معارفه  دستیاران جدید الورود سال 98 در محل کلاس درس پاتولوژی با حضور اکثر اعضا هیات علمی گروه، دستیاران و برخی مسئولین بیمارستان الزهرا برگزار گردید. 

برگزاری چهارمین جلسه شورای آموزشی گروه در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-8:35

چهارمین جلسه شورای آموزشی گروه در تاریخ شنبه مورخ 98/5/19  در محل اتاق شورای گروه برگزار گردید. در این جلسه ضمن برنامه ریزی جهت کلاس های درس ترم اول سال تحصیلی 99-98 با توجه به تغییر در کوریکوم آموزشی  ، مشکلات آموزشی گروه و دستیاران نیز مطرح گردید. 

برگزاری سومین جلسه عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-8:09

    سومین شورای عمومی گروه در روز چهارشنبه مورخ  98/4/16  در محل سالن شورای گروه با حضور اکثر اعضای گروه تشکیل گردید. در این جلسه نامه های رسیده و درخواست های اعضای هیات علمی گروه مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب پروپوزالهای کارورزی در شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:13

در شورای پژوهشی دانشکده مورخ 98/3/22 پروپوزالهای کارورزی  آقایان مصطفی هاشمیان فرد، محمد جواد اسلامی ، سینا رئیسی  پس از بررسی به تصویب نهایی رسید.

چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:09

چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-8:37

سومین شورای پژوهشی گروه در روز سه شنبه مورخ 98/3/7 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه کلیه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دومین جلسه عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:03

دومین شورای عمومی گروه در روز چهارشنبه مورخ  98/3/22  در محل سالن شورای گروه با حضور اکثر اعضای گروه تشکیل گردید. در این جلسه نامه های رسیده و درخواست های اعضای هیات علمی گروه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دومین جلسه پژوهشی گروه در سال1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-7:38

دومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 1398 درتاریخ 98/2/21 در بخش پاتولوژی الزهرا با حضور اعضای پژوهشی گروه برگزار گردید. در این جلسه پروپوزالهای دستیاران سال دوم مطرح گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه آسیب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir