اخبار گروه آسیب شناسی

نمرات دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه, 16/11/1395 - 10:48

نمرات آسیب شناسی عمومی 1 در سیستم سما قابل رویت می باشد. 

کلاس آموزشی

تاریخ ایجاد یکشنبه, 03/11/1395 - 11:40

کلاس مولکولار جناب آقای دکتر منبتی - استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1395/10/30 - 1395/11/1

 

انتصاب خانم دکتر دیانا طاهری به عنوان مدیر گروه پاتولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 27/11/1394 - 11:07

اخبار گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه, 26/05/1394 - 10:27

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه آسیب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir