اخبار گروه آسیب شناسی

سومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-8:37

سومین شورای پژوهشی گروه در روز سه شنبه مورخ 98/3/7 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه کلیه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دومین جلسه عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:03

دومین شورای عمومی گروه در روز چهارشنبه مورخ  98/3/22  در محل سالن شورای گروه با حضور اکثر اعضای گروه تشکیل گردید. در این جلسه نامه های رسیده و درخواست های اعضای هیات علمی گروه مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری دومین جلسه پژوهشی گروه در سال1398

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-7:38

دومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 1398 درتاریخ 98/2/21 در بخش پاتولوژی الزهرا با حضور اعضای پژوهشی گروه برگزار گردید. در این جلسه پروپوزالهای دستیاران سال دوم مطرح گردید.

برگزاری جلسه عمومی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-9:05

اولین جلسه شورای عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98 در روز یکشنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه در سالن شورای گروه برگزار گردید.

برگزاری جلسه دفاع دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-11:00

جلسه دفاع دستیاران گروه خانم دکتر سمیه حیدری و آقای دکتر مهران طاهری در تاریخ 98/2/2 در کلاس درس 12 بخش پاتولوژی الزهرا با حضور مدیر گروه، معاون پژوهشی گروه ، اساتید راهنما و اساتید مدعو برگزار گردید.

برگزاری اولین جلسه پژوهشی گروه در سال1398

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-8:05

اولین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 1398 درتاریخ 98/1/31 در بخش پاتولوژی الزهرا با حضور اعضای پژوهشی گروه برگزار گردید. در این جلسه پروپوزالهای رسیده دستیاری و کارورزی مطرح گردید. همچنین در خصوص روند ثبت اطلاعات پژوهشی اعضا در سایت پژوهشیار بحث شد.

برگزاری جلسه دفاع دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-11:01

در روز شنبه مورخ 97/1/31  جلسه دفاع سرکار خانم دکتر مینا شاکری در محل کلاس 12 بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا با حضور مدیر گروه ، معاون پژوهشی گروه اساتید راهنما و اساتید مدعو ساعت 12برگزار گردید.

برگزاری سیزدهمین گردهمایی علمی سیتولوژی ایران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-11:03

سیزدهمین گردهمائی سالیانه سیتولوژی ایران از تاریخ ٢٧ تا٢٩ فروردین ١٣٩٨ برابر با ١٦ تا ١٨ آپریل ٢٠١٩ توسط انجمن سیتولوژی بالینی ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.این گردهمائی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( مرکز بازآموزی) و گروه پاتولوژی و روابط ین المللی این دانشگاه با حضور تعدادی از دانشمندان و سیتولوژیست های برجسته ایران و اروپا و امریکا برگزاری گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه آسیب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir