اخبار گروه آسیب شناسی

برگزاری ششمین جلسه پژوهشی گروه در سال 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/19-7:15

در تاریخ 98/8/18 ششمین جلسه پژوهشی گروه آسیب شناسی در محل کلاس درس پاتولوژی الزهرا با حضور اعضای شورای پژوهشی گروه تشکیل گردید و ضمن بررسی موضوعات پژوهشی پروپوزال دستیاری سرکار خانم دکتر نصری به تصویب رسید.

برگزاری جلسه ژونال کلاب آبان ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/19-7:04

روز شنیه مورخ 98/8/18 جلسه ژونال کلاب آبان ماه گروه در محل کلاس درس پاتولوژی بیمارستان الزهرا با حضور کلیه دستیاران و اکثر اساتید گروه تشکیل گردید. 

جلسه معارفه دستیاران جدید الورود 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/02-10:42

در تاریخ 98/7/2 جلسه معارفه  دستیاران جدید الورود سال 98 در محل کلاس درس پاتولوژی با حضور اکثر اعضا هیات علمی گروه، دستیاران و برخی مسئولین بیمارستان الزهرا برگزار گردید. 

برگزاری چهارمین جلسه شورای آموزشی گروه در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-8:35

چهارمین جلسه شورای آموزشی گروه در تاریخ شنبه مورخ 98/5/19  در محل اتاق شورای گروه برگزار گردید. در این جلسه ضمن برنامه ریزی جهت کلاس های درس ترم اول سال تحصیلی 99-98 با توجه به تغییر در کوریکوم آموزشی  ، مشکلات آموزشی گروه و دستیاران نیز مطرح گردید. 

برگزاری سومین جلسه عمومی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-8:09

    سومین شورای عمومی گروه در روز چهارشنبه مورخ  98/4/16  در محل سالن شورای گروه با حضور اکثر اعضای گروه تشکیل گردید. در این جلسه نامه های رسیده و درخواست های اعضای هیات علمی گروه مورد بررسی قرار گرفت.

تصویب پروپوزالهای کارورزی در شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:13

در شورای پژوهشی دانشکده مورخ 98/3/22 پروپوزالهای کارورزی  آقایان مصطفی هاشمیان فرد، محمد جواد اسلامی ، سینا رئیسی  پس از بررسی به تصویب نهایی رسید.

چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:09

چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-8:37

سومین شورای پژوهشی گروه در روز سه شنبه مورخ 98/3/7 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه کلیه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه مورد بررسی قرار گرفت.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه آسیب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir