کسب مقام پیشکسوت نمونه توسط آقای دکتر منصور مهزاد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-12:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 کسب مقام استاد پیشکسوت نمونه در بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب ازمایشگاه را خدمت استاد عزیز دکتر منصور مهزاد (استاد بازنشسته گروه ) تبریک عرض می نماییم .

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir