کسب مقام برترین مدرس دوره های باز آموزی توسط دکتر نوشین افشار مقدم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-12:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کسب مقام برترین مدرس دوره های بازآموزی توسط  سرکار خانم دکتر نوشین افشار مقدم استاد گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی در بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب ازمایشگاه را به ایشان و اعضای گروه تبریک عرض می نماییم

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir