چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی روز سه شنبه مورخ 98/3/21 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir