نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/22-11:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
The ۱۹th Annual Congress and the ۲th International Congress of Pathology and Laboratory Medicine
 
پنجمین همایش بین المللی شاخه ایرانی آکادمی بین المللی پاتولوژی
The ۵th Meeting of the Iranian Division of International Academy of Pathology (IAP)
 
۶ لغایت ۸ دی ماه ۱۳۹۶
Tehran ۲۷-۲۹ Dec ۲۰۱۷

http://www.congress.iranpath.org/fa/seminars/96

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir