نوزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزارکننده: انجمن آسیب شناسی ایران
زمان برگزاری: 6 الی 8 دی 1396
ارسال مقالات: 15 شهریور 1396
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی  

سایت همایش

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir