نمرت نهایی دستیاران (ارتقا)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نمرات نهایی امتحان ارتقاء دستیاران از معاونت تخصصی دانشکده پزشکی اعلام گردید . دستیاران جهت اطلاع از نمرات خود با خانم یزدانی  به شماره 37929075 و خانم جوانمرد به شماره 36691565 تماس حاصل نمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir