نشست مدیر و معاون گروه با ریاست و اعضاء پزشکی قانونی استان اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز یکشنبه  مورخ 97/10/23 جلسه مشترک بین مدیر کل و اعضای محترم سازمان پزشکی قانونی استان با مدیر و معاون گروه آسیب شناسی در محل سازمان پزشکی قانونی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبادل نظرات پیگیریهای لازم جهت بهره مندی و آموزش دستیاران گروه در آن سازمان انجام گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir