طراحی لوگو سایت گروه آسیب شناسی توسط دستیاران گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/04-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

باتوجه به اعلام دفتر توسعه آموزش دانشکده مبنی بر بروز رسانی سایت گروهها ، به همت خانمها دکتر بهناز صباغی و دکتر میترا شواخی (دستیاران گروه) لوگو گروه طراحی و در صفحه اصلی سایت گروه بازگذاری گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir