سومین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین شورای پژوهشی گروه در روز سه شنبه مورخ 98/3/7 در محل کلاس شماره 2 بخش پاتولوژی الزهرا تشکیل گردید. در این جلسه کلیه پروپوزال های کارورزی رسیده به گروه مورد بررسی قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir