زمان جلسات شورای پژوهشی و آموزشی گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه, 09/12/1395 - 08:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز تشکیل جلسه شورای پژوهشی و آموزشی گروه هفته آخر هر ماه با موافقت اعضاء می باشد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir