جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-8:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 1 - لیست پروپوزالهای مصوب در سال تحصیلی 97-96 از حوزه معاونت پژوهشی دانشکده تحویل گرفته شود. 2 - به کلیه اساتید گروه اطلاع رسانی گردد در صورتیکه که موضوع پایان نامه اینترنی دارند و مایل به هدایت پایان نامه اینترنی هستند به معاون پژوهشی گروه اطلاع دهند.   3 - موضوعات پایان نامه های اینترنی به صورت مرتب و ماهانه در شوراهای پژوهشی گروه مطرح می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir