جلسه دفاع پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-12:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 97/6/7 جلسه دفاع کارورزی خانم آیدا فرمانی در کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا از ساعت 13:30-12 برگزار گردید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir