تصویب پروپوزالهای کارورزی در شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در شورای پژوهشی دانشکده مورخ 98/3/22 پروپوزالهای کارورزی  آقایان مصطفی هاشمیان فرد، محمد جواد اسلامی ، سینا رئیسی  پس از بررسی به تصویب نهایی رسید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir