تصویب پروپوزالهای دستیاری و کارورزی در شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در جلسه پژوهشی گروه مورخ 97/2/26 پروپوزالهای دستیاری خانم ها دکتر فتانه فرخ پور ، دکتر محدثه حاجیان و آقای دکتر رضا رخشان دستیاران سال دوم گروه به تصویب رسید . همچنین در این جلسه پروپوزالهای کارورزی سرکار خانم ها مهرنوش دبیرزاده و مونا نمازی به تصویب رسید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir