تصویب پروپوزالهای دستیاری در جلسه شورای پژوهشی دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در جلسه پژوهشی دانشکده پزشکی مورخ 97/3/9  دو موضوع پروپوزالهای دستیاری خانمها دکتر نادره زارع و دکتر مهسا باقریان به تصویب نهایی رسید . همچنین  موضوع پروپوزال دستیاری دکتر الهام امیدی و دکتر رضا رخشان در دستور جلسه  بعد پژوهشی دانشکده مجدد مطرح گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir