تشکیل جلسه کارگروه مدیریت بهره وری

تاریخ ایجاد جمعه,1397/03/04-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگروه مدیریت بهره وری با حضور تعدادی از اعضای گروه و دستیاران گروه آسیب شناسی و جناب آقای دکتر راستی از معاونت درمان در محل کلاس درس پاتولوژی  بیمارستان الزهرا در تاریخ 97/3/2 تشکیل جلسه داد . در جلسه مقرر گردید تلاش در جهت افزایش کیفیت بخش کلینیکال انجام گردد، کارگروه به کارخود همچنان ادامه دهد، همچنین کوریکولوم جدید آموزشی تهیه گردد.  تاریخ جلسات بعدی کارگروه متعاقبا اعلام میگردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir