برگزاری کارگاه پاتولوژی غدد لنفاوی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در تاریخ 97/2/27 به همت گروه پاتولوژی و انجمن سیتولوژی ایران کارگاه پاتولوژی غدد لنفاوی جهت دستیاران گروه برگزار گردید و دستیاران از تجربیات جناب آقای دکتر منصور مهزاد (استاد پیشکسوت گروه و رئیس انجمن سیتولوژی ایران) به عنوان مدرس کارگاه استفاده نمودند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir