برگزاری چهاردهمین گردهمایی سالیانه سیتولوژی ایران فروردین ماه 1399

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-13:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهاردهمین گردهمائی سالیانه سیتولوژی ایران از تاریخ 26 تا 28 فروردین 1399برابر با 14 تا 16 آپریل 2020 توسط انجمن سیتولوژی بالینی ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می گردد . این گردهمائی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( مرکز بازآموزی) و گروه پاتولوژی و روابط ین المللی این دانشگاه ترتیب داده شده است. تعدادی از دانشمندان و سیتولوژیست های برجسته  در این گردهمایی سخنرانی و کارگاه خواهند داشت.   سایت انجمن: irancytology.org

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir