برگزاری پنجمین جلسه شورای آموزشی گروه در سال 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-13:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین جلسه آموزشی گروه در ساعت 12 مورخ 98/11/26 در محل کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا با حضور اعضا شورا آموزشی گروه برگزار گردید . در این جلسه ضمن برنامه ریزی جهت ترم آینده تحصیلی (98-99) مشکلات وکمبود های آموزشی گروه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir