برگزاری هشتمین جلسه شورای پژوهشی گروه دی ماه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-13:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هشتمین جلسه شورای پژوهشی گروه آسیب شناسی در تاریخ 98/10/21 با حضور کلیه اعضای شورای پژوهشی گروه در محل کلاس درس بخش پاتولوژی الزهرا برگزار گردید و برخی مسائل مربوط به سامانه پژوهشیار مطرح گردید و همچنین پرپوزال دستیاری خانم دکتر نصری نیز به تصویب رسید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir