برگزاری مراسم تودیع سرکار خانم دکتر دیانا طاهری

تاریخ ایجاد شنبه,1396/05/14-10:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به انتقالی سرکار خانم دکتر دیانا طاهری استاد گروه پاتولوژی به دانشگاه  تهران ، به همت اساتیدگروه، دستیاران گروه و بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا مراسم تودیع سرکار خانم دکتر طاهری در تاریخ سه شنبه 96/5/10 از ساعت 13-12 در سالن کنفرانس شهید مطهری بیمارستان الزهراء(س) برگزار گردید.

در این مراسم سرکار خانم دکتر پروین محزونی (رئیس بخش پاتولوژی الزهراء) ، دکتر حمید مزدک (مدیرگروه ارولوژی) ، دکتر مژگان مرتضوی(ریاست مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی)، دکتر حمید گنجی (معاونت پشتیبانی و توسعه بیمارستان الزهراء) و دکتر امیر ورد(دستیار گروه) ضمن ایراد سخنرانی از زحمات چندین ساله  استاد ارجمند (سرکار خانم دکتر طاهری) تقدیر و تشکر نمودند.

همچنین سرکار خانم دکتر طاهری ضمن ایراد سخنرانی از حضور کلیه مدعوین تشکر و قدردانی نمودند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir