برگزاری سیزدهمین گردهمایی علمی سیتولوژی ایران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/02-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سیزدهمین گردهمائی سالیانه سیتولوژی ایران از تاریخ ٢٧ تا٢٩ فروردین ١٣٩٨ برابر با ١٦ تا ١٨ آپریل ٢٠١٩ توسط انجمن سیتولوژی بالینی ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید.این گردهمائی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( مرکز بازآموزی) و گروه پاتولوژی و روابط ین المللی این دانشگاه با حضور تعدادی از دانشمندان و سیتولوژیست های برجسته ایران و اروپا و امریکا برگزاری گردید.

مطالب مورد بحث شامل سیتولوژی سرویکوواژینال – سیتولوژی ریه و پلور و پستان وغده تیروئید ومایعات سروز و ادرارو غیره . سه کارگاه میکروسکپی به قرار زیر اجرا گردید:
کارگاه اول – سیتولوژی مایعات سروزتوسط سیتولوژیست سوئیسی
کارگاه دوم- سیتولوژی تیروئید توسط دکتر منصور مهزاد
کارگاه سوم – کارگاه پاتولوژی متفرقه توسط دکتر منصور مهزاد

جهت دریافت آخرین اخبار و عکس های گردهمایی از طریق لینک روبرو اقدام فرمائید .     http://www.irancytology.org

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir